הדפס

תחרות הזמנה - חולון - 22/01/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' מש' נשים כללי עד 2004 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' גברים כללי עד 2004 11 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי עד 2004 13 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי עד 2004 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי עד 2004 6 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נשים כללי עד 2004 6 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות גברים כללי עד 2004 4 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' נשים כללי עד 2004 5 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גברים כללי עד 2004 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים כללי עד 2004 7 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' גברים כללי עד 2004 23 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' נשים כללי עד 2004 25 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי עד 2004 13 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי עד 2004 23 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי עד 2004 40 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי עד 2004 34 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים כללי עד 2004 7 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי עד 2004 9 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' מש' גברים כללי עד 2004 4 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' מש' נשים כללי עד 2004 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' ילדים 2003-2004 2 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר גברים כללי עד 2004 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5,000 מטר גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' משוכות (84 ס"מ) ילדים 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (76 ס"מ) קדטיות 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' (99 ס"מ) נערים 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג קדטיות 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 500 קדטיות 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר גברים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר נשים כללי 8 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות (91 ס"מ) קדטים 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות