הדפס

הזמנה - עמק חפר - 21/01/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
300 מ' גברים כללי 26 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' נשים כללי 26 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 38 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 52 29 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש גברים כללי 14 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש נשים כללי 4 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גברים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 13 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 30 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים כללי 7 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נשים כללי 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי 13 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נשים כללי 17 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 3 ק"ג נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג נשים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1 ק"ג גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 6 ק"ג גברים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 5 ק"ג גברים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 4 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות