הדפס

סיבוב קפיצה במוט - וינגייט - לוח מקצועות - 12/01/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה במוט גברים כללי 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נשים כללי 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות