הדפס

הזמנה - ראשון לציון - לוח מקצועות - 10/01/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
הטלת כידון נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' משוכות (76 ס"מ) נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' גברים כללי 40 40 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 27 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מ' מכשולים גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג נשים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' משוכות (91 ס"מ) גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 500 נשים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גברים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג גברים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 47 47 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 62 62 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר גברים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר נשים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' מש' גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' מש' נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' נשים כללי 34 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' גברים כללי 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' נשים כללי 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות