הדפס

הזמנה - מכ. תל אביב - 09/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה במוט גברים כללי עד 2005 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נשים כללי עד 2005 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' מש' גברים כללי עד 2005 6 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גברים כללי עד 2005 13 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' גברים כללי עד 2005 7 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' נשים כללי עד 2005 8 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים כללי עד 2005 18 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' משוכות (91 ס"מ) קדטים 8 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' משוכות (76 ס"מ) קדטיות 6 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים כללי עד 2005 10 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נשים כללי עד 2005 7 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי עד 2005 54 34 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי עד 2005 51 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי עד 2005 23 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים כללי עד 2005 16 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי עד 2005 7 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' גברים כללי עד 2005 28 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
150 מ' גברים כללי עד 2005 10 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2,000 מ' מכשולים גברים כללי עד 2005 7 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' נשים כללי עד 2005 28 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גברים כללי עד 2005 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי עד 2005 27 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי עד 2005 16 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' (99 ס"מ) נערים עד 2002 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר גברים כללי עד 2005 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר נשים כללי עד 2005 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות