הדפס

Vanderbilt Invitational - 19/01/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה לרוחק גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות