הדפס

קרב 7 - לוח מקצועות - 26/01/2019

טבלת דירוג
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קרב 7 גברים 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר גברים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות