הדפס

הזמנה - עמק חפר - לוח מקצועות - 18/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
יידוי פטיש גברים כללי עד 2008 9 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גברים כללי עד 2008 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג גברים כללי עד 2008 9 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי עד 2008 31 23 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי עד 2008 4 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי עד 2008 17 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' גברים כללי עד 2008 19 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר נשים כללי עד 2008 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' גברים כללי עד 2008 7 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי עד 2008 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש נשים כללי עד 2008 2 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נשים כללי עד 2008 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נשים כללי עד 2008 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי עד 2008 49 26 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נשים כללי עד 2008 6 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר גברים כללי עד 2008 14 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' נשים כללי עד 2008 18 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי עד 2008 25 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' נשים כללי עד 2008 5 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי עד 2008 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 4 ק"ג קדטיות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 5 ק"ג קדטים 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 6 ק"ג נערים 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 3 ק"ג ילדות 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג קדטיות 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג ילדים 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 5 ק"ג קדטים 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 4 ק"ג ילדים 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות