הדפס

Jaguar Invitational - לוח מקצועות - 03/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות