הדפס

Husky Classic - 08/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
1 מייל גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות