הדפס

Vanderbilt's Music City Challenge - לוח מקצועות - 09/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות