הדפס

אליפות הבלקן לנוער - לוח מקצועות - 10/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה במוט נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' חצי גמר נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר נערים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' חצי גמר נערות 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות