הדפס

אליפות הבלקן לבוגרים - באולם - לוח מקצועות - 16/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' חצי גמר נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' חצי גמר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות