הדפס

ליגת משנה חיפה- כיתות ז-ח - לוח מקצועות - 13/12/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' ילדות 15 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר ילדות 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר ילדים 15 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי ילדות 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדים 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות