הדפס

ליגת משנה מחוז דרום ט' - לוח מקצועות - 24/01/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
זריקת כדור הוקי ילדים 15 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' ילדים 15 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדות 15 7 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' נשים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג ילדים 15 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' ילדות 15 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80X4 שליחים מעורב ילדים 13 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' ילדים 15 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדים 15 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות