הדפס

אליפות ארצית לבתי ספר- ריצות שדה - לוח מקצועות - 15/01/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
מרוץ שדה ילדות 13 ילדות 13 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדים 13 ילדים 13 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדות 15 ילדות 15 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה ילדים 15 ילדים 15 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה קדטיות 17 קדטיות 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שדה קדטים 17 קדטים 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות