הדפס

הזמנה - מכבי ת"א - 15/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה לגובה נשים כללי עד 2008 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי עד 2008 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג גברים כללי עד 2008 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג נשים כללי עד 2008 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי עד 2008 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג נשים כללי עד 2008 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג גברים כללי עד 2008 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי עד 2008 20 20 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' נשים כללי עד 2008 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' גברים כללי עד 2008 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי עד 2008 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות