הדפס

הזמנה - לידר ירושלים - 03/03/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' גברים כללי עד 2008 11 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' גברים כללי עד 2008 9 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר גברים כללי עד 2008 19 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי עד 2008 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי עד 2008 4 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי עד 2008 2 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי עד 2008 8 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גברים כללי עד 2008 6 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים כללי עד 2008 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי עד 2008 17 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' נשים כללי עד 2008 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר נשים כללי עד 2008 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 700 קדטים 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות