הדפס

מרוץ אור יהודה - לוח מקצועות - 15/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
10 ק"מ כביש גברים כללי 126 126 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 41 41 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות