הדפס

מרתון ת"א - לוח מקצועות - 22/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
מרתון גברים כללי 46 46 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרתון נשים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון גברים כללי 173 173 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון נשים כללי 56 56 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש גברים כללי 178 178 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 69 69 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות