הדפס

מרתון ת"א - לוח מקצועות - 22/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
מרתון גברים כללי 48 48 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרתון נשים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון גברים כללי 177 177 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון נשים כללי 60 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש גברים כללי 180 180 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 69 69 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות