הדפס

הזמנה - קפיצה במוט - 21/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה במוט גברים כללי עד 2008 8 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נשים כללי עד 2008 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות