הדפס

הזמנה - ראשל"צ - לוח מקצועות - 21/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' גברים כללי עד 2008 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר גברים כללי עד 2008 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גמר נשים כללי עד 2008 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1 ק"ג נשים כללי עד 2008 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מ' מכשולים גברים כללי עד 2008 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים כללי עד 2008 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי עד 2008 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
250 מ' גברים כללי עד 2008 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
250 מ' נשים כללי עד 2008 14 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' גברים כללי עד 2008 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' נשים כללי עד 2008 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גברים כללי עד 2008 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נשים כללי עד 2008 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר גברים כללי עד 2008 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
150 מ' גברים כללי עד 2008 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
500 מ' גברים כללי עד 2008 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' מש' נשים כללי עד 2008 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי עד 2008 17 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי עד 2008 19 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' גברים כללי עד 2008 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 4 ק"ג נשים כללי עד 2008 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג קדטים 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג גברים כללי עד 2005 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 700 גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גברים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 500 נשים כללי עד 2008 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 600 נשים כללי עד 2008 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות