הדפס

ליגת משנה מחוז חיפה - ט' - מחזור 2 - לוח מקצועות - 13/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
זריקת כדור הוקי ילדים 15 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדות 15 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות