הדפס

European Champion Clubs Cup U20 Group B - 15/09/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
400 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2,000 מ' מכשולים גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות (99 ס"מ) גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400X4 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות