הדפס

תחרות בינארצית לנוער באולם - קרב 7 - 25/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' (99 ס"מ) גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קרב 7 גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות