הדפס

הזמנה - רמת השרון - 10/03/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה לרוחק גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 71 71 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 65 65 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות