הדפס

ליגת משנה מחוז צפון ט' - מחזור 3 - 21/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדות 15 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 15 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' משוכות (76) ילדות 15 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 15 22 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי ילדים 15 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' משוכות (84) ילדים 15 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שליחים שבדי ילדים 15 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות