הדפס

הזמנה - ראשון לציון - לוח מקצועות - 13/03/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
60 מ' מש' גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' מש' נשים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נשים כללי 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 18 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה משולשת נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' נשים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' נשים כללי 26 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' גברים כללי 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' גברים כללי 44 43 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 500 נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1 ק"ג גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 4 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
150 מ' משוכות נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר גברים כללי 17 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
150 מ' משוכות גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
250 מ' משוכות נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5,000 מטר גברים כללי 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר נשים כללי 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי 31 31 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
250 מ' משוכות גברים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות