הדפס

הזמנה - לוח מקצועות - 18/03/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
הדיפת כדור ברזל נשים כללי 4 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 7 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות