הדפס

הזמנה - לוח מקצועות - 28/03/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
הטלת כידון נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות