הדפס

ליגת משנה מחוז צפון ז'-ח' - מחזור 3 - 06/03/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה לגובה גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' נשים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות