הדפס

מרתון ירושלים - לוח מקצועות - 15/03/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
5 ק"מ כביש גברים כללי 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש נשים כללי 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש גברים כללי 116 116 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 60 60 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון גברים כללי 103 103 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון נשים כללי 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרתון גברים כללי 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרתון נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות