הדפס

מרתון ירושלים - לוח מקצועות - 15/03/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
5 ק"מ כביש גברים כללי 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש נשים כללי 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש גברים כללי 107 107 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 57 57 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון גברים כללי 99 99 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון נשים כללי 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרתון גברים כללי 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרתון נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות