הדפס

הזמנה - רעננה - לוח מקצועות - 20/03/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה לגובה גברים כללי 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר גברים כללי 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר נשים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 25 25 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 22 22 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי גברים כללי 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות