הדפס

אליפות ישראל בקרב-רב - ילדים וילדות 15 - 21/04/2019

טבלת דירוג
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
100 מ' מש' (84 ס"מ) ילדים 15 12 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג ילדים 15 12 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדות 15 9 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 15 12 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר ילדות 15 9 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר ילדים 15 12 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדות 15 9 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (76 ס"מ) ילדות 15 9 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קרב 7 ילדות 15 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קרב 7 ילדים 15 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר ילדות 15 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר ילדים 15 12 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 500 ילדות 15 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון 600 ילדים 15 12 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 15 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדים 15 12 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות