הדפס

הזמנה - חיפה - לוח מקצועות - 03/04/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
110 מ' משוכות גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג נשים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר גברים כללי 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר נשים כללי 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי 50 50 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי 33 33 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר גברים כללי 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נשים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
500 מ' גברים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
500 מ' נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר גברים כללי 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נשים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות