הדפס

ליגת העל לבתי ספר ט' - מחזור 4 - לוח מקצועות - 07/03/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה לגובה ילדות 15 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' ילדות 15 17 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדות 15 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדים 15 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר ילדות 15 16 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג ילדים 15 19 19 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' ילדים 15 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר ילדים 15 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות