הדפס

הזמנה - 21/04/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
100 מטר גברים 4 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נשים 2 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר גברים 4 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר נשים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות