הדפס

הזמנה - לוח מקצועות - 22/04/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
400 מ' משוכות גברים 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נשים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר גברים 18 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נשים 13 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון גברים 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נערות 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נערים 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הטלת כידון נשים 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות