הדפס

ליגת משנה מחוז דרום ז'-ח' - מחזור 3 - לוח מקצועות - 25/02/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדים 13 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר ילדות 13 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר ילדים 13 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 13 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' ילדות 13 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' ילדים 13 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג ילדות 13 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 13 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות