הדפס

מרוץ הגוש - אפרת - גוש עציון - לוח מקצועות - 05/04/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
חצי מרתון גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
חצי מרתון נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש גברים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
10 ק"מ כביש נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
5 ק"מ כביש נשים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 ק"מ כביש גברים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2 ק"מ כביש נשים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות