הדפס

הזמנה - עמק חפר - 23/04/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
יידוי פטיש גברים כללי עד 2008 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש נשים כללי עד 2008 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס גברים כללי עד 2008 2 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס נשים כללי עד 2008 5 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר גברים כללי עד 2008 21 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נשים כללי עד 2008 26 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי עד 2008 12 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי עד 2008 11 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר גברים כללי עד 2008 16 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נשים כללי עד 2008 13 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים כללי עד 2008 30 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי עד 2008 17 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר גברים כללי עד 2008 13 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר נשים כללי עד 2008 11 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 3 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 6 ק"ג גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1.5 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
יידוי פטיש 3 ק"ג נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת דיסקוס 1 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות