הדפס

ליגת משנה מחוז דרום ז'-ח' - מחזור 1 - 19/12/2018

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה לגובה ילדים 13 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר ילדות 13 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי ילדים 13 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדות 13 3 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' ילדים 13 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר ילדים 13 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדות 13 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג ילדים 13 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות