הדפס

תחרות האורות ה -2 - 06/06/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
100 מטר גברים כללי 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נשים כללי 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר גברים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר נשים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות גברים כללי 5 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 10 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 13 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט גברים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה במוט נשים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (76 ס"מ) קדטיות 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר גברים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100X4 מטר נשים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
110 מ' משוכות (91 ס"מ) גברים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג נשים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' גמר גברים כללי 9 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' גמר נשים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' מש' (76 ס"מ) ילדות 15 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות