הדפס

הזמנה - ראשון לציון - 18/04/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
80 מ' גברים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי 6 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מ' מכשולים גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2,000 מ' מכשולים נשים כללי 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות