הדפס

הזמנה - לוח מקצועות - 30/04/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
3,000 מ' מכשולים גברים כללי 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות גברים כללי 6 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נשים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מ' מכשולים נשים כללי 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות