הדפס

גמר ארצי בתי ספר כיתות ט' - לוח מקצועות - 08/04/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
קפיצה לרוחק נשים כללי 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג נשים כללי 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' ילדות 15 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר ילדות 15 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדות 15 11 10 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה ילדים 15 11 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' ילדים 15 14 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק ילדים 15 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג ילדים 15 9 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר ילדים 15 16 14 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80X4 שליחים מעורב ילדים 15 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
מרוץ שליחים שבדי ילדות 15 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות