הדפס

הזמנה "הסמטה" מסלול - לוח מקצועות - 26/05/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
400 מ' משוכות גברים כללי 5 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' משוכות נשים כללי 5 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי 12 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי 8 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר גברים כללי 35 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נשים כללי 19 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר גברים כללי 4 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
800 מטר נשים כללי 8 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר גברים כללי 47 38 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
3,000 מטר נשים כללי 9 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,500 מטר גברים כללי 22 17 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' גברים כללי 96 61 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' נשים כללי 72 54 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' גברים כללי 10 9 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
300 מ' נשים כללי 15 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר גברים כללי 16 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
200 מטר נשים כללי 14 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' גמר גברים כללי 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מ' גמר נשים כללי 8 6 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מ' מכשולים גברים כללי 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מ' מש' (84 ס"מ) גברים כללי 1 1 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות