הדפס

הזמנה - לידר ירושלים - לוח מקצועות - 06/05/2019

מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
600 מ' נשים כללי עד 2008 4 4 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
600 מ' גברים כללי עד 2008 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' גברים כללי עד 2008 18 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
60 מ' נשים כללי עד 2008 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי עד 2008 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי עד 2008 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל גברים כללי עד 2008 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל נשים כללי עד 2008 0 0 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות