הדפס

הזמנה - מכבי ת"א - 10/05/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
80 מ' גברים כללי עד 2008 32 32 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' נשים כללי עד 2008 21 21 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר גברים כללי עד 2008 12 12 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
1,000 מטר נשים כללי עד 2008 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי גברים כללי עד 2008 19 18 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
זריקת כדור הוקי נשים כללי עד 2008 24 24 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק גברים כללי עד 2008 27 27 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לרוחק נשים כללי עד 2008 15 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' גמר גברים כללי עד 2008 7 7 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
80 מ' גמר נשים כללי עד 2008 8 8 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות