הדפס

הזמנה - מכבי ת"א - לוח מקצועות - 26/05/2019

לוח זמנים
מקצועות קטגוריה שעת התחלה סה"כ נרשמים סה"כ משתתפים
100 מטר גברים כללי עד 2008 16 15 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
100 מטר נשים כללי עד 2008 16 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה גברים כללי עד 2008 14 13 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
קפיצה לגובה נשים כללי עד 2008 9 5 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2,000 מטר גברים כללי עד 2008 12 11 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
2,000 מטר נשים כללי עד 2008 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 3 ק"ג נשים כללי עד 2008 18 16 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
הדיפת כדור ברזל 4 ק"ג גברים כללי עד 2008 3 3 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות
400 מטר נשים כללי עד 2008 2 2 נרשמים Start list תוצאות מקצים תוצאות